Права та обов'язки

Гарантоване державою право:

Законами України про освіту, Про загальну середню освіту, Конституцією України, Кодексом законів про працю України та іншими нормативно-правовими актами. Володіючи ними, можна досягти врегулювання конфліктів та дотримуватись виконання закону.

Держава також має ряд обов’язків і гарантій перед педагогічними працівниками, знання яких дозволить захищати власні інтереси в рамках чинного законодавства.

У п.1 статті 51 закону України «Про освіту» зазначено, що учні мають гарантоване державою право:

- законами визначаються права та обов'язки учнів;

- на освіту, що здійснюється високопрофесійними вчителями;

- на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

- на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;

- на доступ до інформації з усіх галузей знань;

- вільно висловлювати свої думки та переконання, шукати, отримувати та передавати інформацію різними засобами;

- брати участь у різних видах науково-практичної діяльності: конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

- обирати та бути обраним у органи шкільного самоврядування;

- брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів (вихованців);

- брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

- розвивати у школі свої здібності та таланти;

- на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

- бути захищеним від впливу алкоголю, тютюну та наркотиків;

- на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

- на відпочинок під час перерв, в неділю, святкові та канікулярні дні;- зберігати індивідуальність, бути особою, яку поважають як особистість, що має свій власний стиль у поведінці та діловий стиль в одязі.

При реалізації своїх прав учень повинен виконувати встановлені правила поведінки учнів, внутрішнього розкладу, статут школи, систематично та глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, уміннями, дотримуватися моральних та етичних норм, дбайливо ставитися до шкільного майна.

Обов’язками учнів є:

Відповідно до п.1 статті 52 закону України «Про освіту» обов’язками учнів є:

- дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

- систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними уміннями й навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

- дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;

Згідно з п.3 цієї ж статті інші обов’язки осіб, як навчаються, можуть встановлюватись законодавством, положеннями про навчальні заклади та їх СТАТУТАМИ.

БЕЗВІДПОВІДАЛЬНЕ СТАВЛЕННЯ ДО НАВЧАННЯ, ПРОПУСКИ ЗАНЯТЬ, НЕХТУВАННЯ МОРАЛЬНИМИ НОРМАМИ ТА ПРАВИЛАМИ ВВАЖАЮТЬСЯ НЕСУМІСНИМИ ЗІ СТАТУТОМ ШКОЛИ .

ЗГІДНО СТАТУТУ НВК:

1. Загальні правила поведінки

 1. Ø Правила поведінки учнів у школі базуються на законах України, постановах Міністерства освіти і науки України та органів місцевого самоврядування, Статуті школи.

 2. Ø У випадку порушень Правил до учнів можуть бути вжиті такі стягнення:

    1. o усне зауваження;

    2. o запис зауваження в щоденник;

    3. o винесення догани, включно із занесенням догани в особисту справу учня;

    4. o виклик учня самого або з батьками на педагогічну нараду;

    5. o відшкодування завданої учнем шкоди його батьками.

 3. Ø Учень приходить до школи за 10 – 15 хвилин до початку занять, чистий і охайний. При вході у школу дотримується правил ввічливості.

 4. Ø Заборонено перебувати у класних приміщеннях у верхньому одязі.

 5. Ø Забороняється приносити до школи та на її територію з будь-якою метою і використовувати будь-яким способом зброю, вибухові або вогненебезпечні предмети і речовини; спиртні напої, наркотики, інші одурманюючі речовини та отрути, газові балончики, вейби (електронні сигарети)

 6. Ø Забороняється вживання непристойних виразів і жестів.

 7. Ø Не дозволяється без дозволу педагогів йти зі школи і з її території в урочний час. У разі пропуску учбових занять учень повинен пред’явити класному керівнику довідку від лікаря або записку від батьків (або особи, яка їх заміняє) про причину відсутності на заняттях. Пропускати без поважних причин забороняється.

 8. Ø Учень школи приносить необхідні навчальні приладдя, книги, зошити, щоденник. Повинен дбайливо ставитися до підручників та зошитів. Приходить до школи з підготовленими домашніми завданнями з предметів згідно з розкладом уроків.

 9. Ø Учні повинні охайно вести щоденник і давати його вчителю без будь-яких заперечень.

 10. Ø Учень має бути ввічливим у спілкуванні з учителями, працівниками школи, батьками інших учнів, а також з учнями.

 11. Ø Учень школи проявляє повагу до старших, піклується про молодших. Учні й педагоги звертаються один до одного шанобливо. Школярі поступаються дорогою дорослим, старші школярі – молодшим, хлопчики – дівчаткам.

 12. Ø Поза школою учні поводяться скрізь і всюди так, щоб не осоромити свою честь та гідність, не заплямувати добре ім’я школи.

 13. Ø Учні повинні дбайливо ставитися до шкільного майна і речей, що належать вчителям та іншим учням. Забороняється брати без дозволу чужі речі. Учні бережуть майно школи, надають посильну допомогу в його ремонті а у разі пошкодження батьки учня зобов’язані відшкодувати збитки.

 14. Ø Фізична конфронтація, залякування і знущання є неприпустимими формами поведінки.

 15. Ø Учні повинні запобігати будь яким проявам булінгу у школі.


2. Поведінка на уроках

 1. Ø До початку уроку учень повинен прибути до кабінету до першого дзвінка; після першого дзвінка з дозволу вчителя увійти до класу і підготуватися до уроку.

 2. Ø Заборонено запізнюватися на уроки без поважних причин.

 3. Ø У разі спізнення на урок постукати у двері кабінету, зайти, привітатися з вчителем, вибачитися за спізнення і попросити дозволу сісти на місце.

 4. Ø Забороняється виходити з класу без дозволу вчителя.

 5. Ø Якщо під час занять учню необхідно вийти з класу, то він повинен підняти руку і попросити дозвіл у вчителя.

 6. Ø Заборонено перебувати у класних приміщеннях у верхньому одязі.

 7. Ø При вході педагога в клас учні встають на знак вітання, сідають після того, як учитель відповість на вітання і дозволить сісти. Так само учні вітають будь-якого дорослого, що увійшов до класу під час занять.

 8. Ø Протягом уроку:

    1. o не можна шуміти, відволікатися самому і відволікати інших сторонніми розмовами, іграми та іншими, що не стосуються уроку, справами;

    2. o не можна підводитися без дозволу учителя;

    3. o не можна вживати їжу та напої, жувати жуйку;

    4. o забороняється користуватися мобільними телефонами.

 9. Ø Урочний час повинен використовуватися учнями тільки для навчальних цілей. За першою вимогою вчителя (класного керівника) необхідно пред’являти щоденник. Будь-які записи в щоденниках учнями повинні виконуватися охайно. Після кожного навчального тижня батьки учня ставлять свій підпис у щоденнику.

 10. Ø Учні зобов’язані знати і дотримуватися правил техніки безпеки як під час уроків так і після їх закінчення.

 11. Ø Якщо учень хоче поставити запитання вчителю або відповісти на запитання вчителя, він піднімає руку.

 12. Ø Під час уроку учень має право ставити питання вчителеві, якщо не зрозумів матеріал під час пояснення.

 13. Ø Учень має право в коректній формі обстоювати свій погляд і свої переконання при обговоренні різних суперечливих і неоднозначних питань.

 14. Ø Дзвінок про закінчення уроку дається для вчителя. Тільки коли вчитель оголосить про закінчення заняття, учень має право покинути клас.

 15. Ø При виході вчителя або іншого дорослого з класу учні встають.


3. Поведінка до початку, на перервах і після закінчення занять

 1. Ø Час перерви - особистий час кожного учня. Він може його проводити по своєму розумінню, проте, не повинен заважати іншим.

 2. Ø Під час перерви учні зобов’язані:

    1. o навести чистоту та порядок на своєму робочому місці;

    2. o вийти з класу, для провітрювання класної кімнати;

    3. o рухаючись коридорами, сходами, триматися правої сторони;

    4. o підкорятися вимогам працівників школи, черговим учням;

    5. o допомагати підготовляти клас на прохання вчителя до наступного уроку.

 3. Ø Під час перерви учні можуть вільно переміщатися по школі, окрім тих місць, де їм заборонено знаходитися в цілях безпеки (горище, підвал, кухня, фізична і хімічна лабораторії, майстерня, спортзал).

 4. Ø Під час перерв учням забороняється:

    1. o бігати сходами, коридорами та в класних приміщеннях, кататися на перилах, поблизу вікон і в інших місцях, не пристосованих для ігор;

    2. o штовхати один одного, кидатися предметами і застосовувати фізичну силу для вирішення будь-якої проблеми, грати у м’яча у приміщеннях не пристосованих для цього;

    3. o сваритися між собою та зі сторонніми людьми, з’ясовувати стосунки за допомогою сили, битися;

    4. o вживати непристойні вирази і жести на адресу будь-яких осіб, шуміти, заважати відпочивати іншим;

    5. o палити в будівлі і на території школи.

 5. Ø Категорично заборонено самовільно розкривати вікна, сидіти на підвіконнях чи виглядати у відкриті вікна.

 6. Ø Після закінчення занять учень повинен акуратно одягнутися і покинути школу, дотримуючись правил ввічливості.

 7. Ø Черговий по класу:

    1. o знаходиться в класі під час перерви;

    2. o забезпечує порядок у класі, провітрює приміщення;

    3. o допомагає вчителю підготувати клас до наступного уроку;

    4. o стежить і підтримує відповідні санітарні умови.

 8. Ø Забороняється перебувати у приміщенні їдальні, комп’ютерном, хімічному та фізичному кабінетах у верхньому одязі.

 9. Ø На перервах школярі можуть звернутися до свого класного керівника, чергового учителя, дирекції школи за допомогою, якщо проти них здійснюються протиправні дії.


4. Правила поведінки учнів в їдальні.

 1. Ø Учні приходять в їдальню після закінчення уроку у визначений час.

 2. Ø Під час обіду в їдальні належить дотримуватися хороших манер і поводитися пристойно.

 3. Ø Учні повинні шанобливо ставитись до працівників їдальні.

 4. Ø Підкоряються вимогам чергового вчителя, чергового учні і працівників їдальні.

 5. Ø Дотримуються черги при купівлі їжі.

 6. Ø Проявляють увагу й обережність при отриманні і вживанні гарячих та рідких страв.

 7. Ø Розмовляти під час обіду слід неголосно, щоб не турбувати тих, хто їсть поряд.

 8. Ø Вживати їжу і напої, придбані в їдальні чи принесені з собою, тільки в їдальні.

 9. Ø Учні прибирають за собою столові прибори і посуд після вживання їжі.

 10. Ø Дбайливо ставитись до майна шкільної їдальні.

 11. Ø Учні мають право взяти в їдальню принесений з дому сніданок.

 12. Ø Забороняється приходити в їдальню у верхньому одязі.

 13. Ø Забороняється виносити їжу з їдальні.

5. Правила поведінки учнів під час екскурсії

 1. Ø Під час слідування до місця перебування та назад дотримуватися правил дорожнього руху, не виходити на проїжджу частину.

 2. Ø Без дозволу керівника групи не залишати місця перебування.

 3. Ø В разі поганого самопочуття негайно повідомити керівника групи.

 4. Ø Дотримуватися правил пристойної поведінки та виконувати розпорядження керівника групи.

 5. Ø Дотримуватися правил протипожежної безпеки під час розведення вогнища.

 6. Ø Не торкатися незнайомих предметів, які можуть бути вибухонебезпечними.

 7. Ø Паління, вживання алкогольних напоїв та купання в річці суворо заборонені.

6. Рекомендації до зовнішнього вигляду учнів

 1. Ø У школу учні повинні приходити в формі, наближеній до шкільної (синього кольору).

 2. Ø Одяг повинен відповідати зросту, виражати пошану господаря до самого себе і суспільства.

 3. Ø Рекомендується не використовувати косметику і не носити прикраси на заняття.

 4. Ø Спортивний одяг, призначений для уроків фізкультури, на інших уроках недоречний.

 5. Ø Знаходитися в школі у верхньому одязі без особливих на те причин не дозволяється.

 6. Ø На уроках трудового навчання діти повинні мати робочу форму.

 7. Ø На уроках хімії, при проведенні лабораторних робіт, учні використовують халати білого кольору.

 8. Ø На урочисті загальношкільні заходи учні приходять у святковій формі.

 9. Ø На вечори, концерти учні вибирають одяг по рекомендації батьків і на свій розсуд (дотримуючись морально-етичних норм).

7. Кінцеві положення

 1. Ø Учні не мають права пропускати заняття без поважних причин.

 2. Ø Учні не мають права під час знаходження на території школи та проведенні шкільних заходів скоювати дії, небезпечні для власного життя і здоров’я та оточуючих.

 3. Ø Учні не мають права знаходитися в приміщенні школи після закінчення учбових занять або неурочних заходів без дозволу працівників школи.

 4. Ø Паління, вживання алкогольних напоїв та нецензурних висловів на території школи категорично заборонено.

ГОЛОВНЕ:

 • v Незнання правил для учнів не звільняє від відповідальності за їх не виконання.

 • v Навчиться радіти не лише своїм успіхам, але й успіхам однокласників та друзів.

 • v Намагайтесь прийти на допомогу людині, не чекайте, поки тебе про це попросять.

НАЙГОЛОВНІШЕ:

СТАВТЕСЯ ДО ЛЮДЕЙ ТАК, ЯК ХОЧЕТЕ, ЩОБ СТАВИЛИСЬ ДО ВАС!